Tema 4

1Tema 4: Kenali Budaya Malaysia 

     1. Muthu telah menghadiri majlis perkahwinan kawannya selepas majlis perkahwinan 
        tersebut, Muthu diberi bunga telur sebagai kenangan. Berdasarkan kenyataan di atas, 
        apakah kaum yang mengamalkan adat resam?

       A.    Kaum Cina

       B. Kaum India

       C. Kaum Iban 

       D. Kaum Melayu


2. Lee Ling memakai baju Cheongsam untuk menghadiri majlis perkahwinan kawannya.
    Lee Ling memakai baju Cheongsam kerana ________________

   A.    kelihatan cantik
  
   B.    tiada pilihan lain.

   C.   dipaksa oleh ibunya.

   D.   mengekalkan warisan budaya.

 

No comments:

Post a Comment